Inspiration til før- og efterarbejde hjemme på skolen synes vi giver rigtig god mening!

Vi vil gerne være med til at facilitere en undervisning, hvor et givent emne, et problem eller en undren danner rammen om et længere sammenhængende læringsforløb, der lægger vægt på projektorienteret tilgang og eksperimentelt indhold. Vi ser gerne, at oplevelserne hos os i Den Rullende Madskole er en del af et større undervisningsforløb, der starter og slutter på skolen.

“Hav”

Fælles mål:

Forløbet taler ind i flere forskellige fag og emner, og hvis der udvides med før og efterundervisning vil flere mål komme i spil. Der er dog forskelligt fagligt fokus for de forskellige trin.

Indskoling: I forløbet fokuseres på sanser og fiskens anatomi. Sæt fagord på fisken; gæller, skæl osv. og snakker om optagelse af ilt uden lunger.

Nat/teknologi: Alle fire kompetenceområder er i spil.

Eleven kan undersøge sanser – Eleven har viden om menneskets sanser

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur – Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning – Eleven har viden om organismers opbygning

Eleven kan relatere viden fra natur/ teknologi til sig selv og det nære område – Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen – Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen

Eleven kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag – Eleven har viden om enkle råd om sundhed

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider – Eleven har viden om organismers årscyklus

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber – Eleven har viden om enkle fagord og begreber

 

Mellemtrin: Eleverne kan få til opgave at bestemme arter og tilberedelsesmulighed under kyndig vejledning og diverse bøger, opslagsværker og hjemmesider.

I forløbet fokuseres på de danske have og fiskearterne. Vi tilbereder enkel mad med fokus på forskellige teknikker i køkkenet såsom udskæringer og tilberedningsmetoder.

Nat/teknologi: Alle fire kompetenceområder er i spil.

Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning – Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning

Eleven kan diskutere årsager til sund og usund livsstil – Eleven har viden om sundhedsfremmende faktorer

Eleven kan sammensætte et sundt måltid – Eleven har viden om kost og hygiejne

Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion – Eleven har viden om forsyningsproduktion

Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen – Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold – Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget

Eleven kan vurdere enkle kost- og motionsråd – Eleven har viden om kost og motionsråd

 

Udskoling: I forløbet fokuserer vi på miljø og bæredygtighed.

Det innovative aspekt af at komponere en streetfood ret kommer i spil for udskolingseleverne. De vil komme til at tænke ud af boksen og finde på egne smagskompositioner ud fra udvalgte råvarer.

Eleverne får til opgave at bestemme arter og tilberedningsmuligheder under kyndig vejledning. Vi vil diskutere fiskeriet som fag og ressource både i et historisk- og fremtidsperspektiv.

Oplagt at fokusere på klassificering, madsammensætning og bæredygtighed.

Det innovative aspekt kommer i spil for udskolingseleverne. De vil komme til at tænke ud af boksen og finde på egne smagskompositioner ud fra udvalgte råvarer.

 Biologi:

Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold – Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation

Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser – Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning

Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet – Eleven har viden om biodiversitet

Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt – Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger.

 

Gå selv på opdagelse i de danske farvande via disse relevante links.

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/11339667/undervisningsvejledning_fisk.pdf

http://www.fiskericirklen.dk/forside/folkeskole

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/fisk-og-fiskeri/fisken-udenpaa/vis/resources/

https://www.skoven-i-skolen.dk/tags/fisk

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film?field_topics=%22Fisk%22

http://www.gratisskole.dk/?mod=minipic&id=1727

http://lg2.dk/Ocean98/text/04bog/50_56.htm

https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet

https://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Dokumenter/UV_FISK_FINAL_WEB.pdf

https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-natur/fisk/

https://fimus.dk/om-museet/kulturhistorien/fiskeri/